MITER GEAR BOX

최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter Gearbox

MITER GEAR BOX

최고의 동력전달기술로 스마트 팩토리 구현에 앞장서겠습니다.
Global No.1 Miter GearboxG-SERIES

MITER GEAR BOX
고객 센터

견 적 & 상 담 문 의


TEL. 02-2616-2071

FAX. 02-2616-2073

MAIL. shgear@naver.com


  SH8M G190Weight
 36 ~ 45 kg 
Lubricant
 OIL 
Gear SPIRAL BEVEL GEAR
Case material
 FC 
Shaft material
 SM45C 
Shaft diameter
 ø 40 
Shaft length
 75 mm 
Key size
 10 x 8 x 70 

  * 키 사이즈 변경, 축경 변경, END-TAP 등의 옵션 가공은 별도 문의 바랍니다.


*Gear Ratio (1:1)
Performance Matrix
형번 / 입력축 (R.P.M)
17501460115087058040030020010050
SH8M G190(A)
입력축 kW32.927.922.417.311.848.546.654.442.441.29
출력 토르크 (kgf·m)17.918.218.61919.520.421.221.223.324.6*Gear Ratio (2:1)
Performance Matrix
형번 / 입력축 (R.P.M)
17501460115087058040030020010050
SH8M G190(B)
입력축 kW16.914.111.38.75.924.153.152.131.080.55
입력 토르크 (kgf·m)
9.419.429.579.749.9410.110.210.310.510.7
출력 토르크 (kgf·m)18.818.819.119.519.920.210.420.62121.4*Gear Ratio (1.5:1)
Performance Matrix
형번 / 입력축 (R.P.M)
17501460115087058040030020010050
SH8M G190(B)
입력축 kW17.3315.112.19.36.324.433.352.251.150.57
입력 토르크 (kgf·m)
9.459.8710.0410.2110.410.5710.6610.7410.7910.88
출력 토르크 (kgf·m)14.214.815.115.315.615.81616.116.216.3*Gear Ratio (2.5:1)
Performance Matrix
형번 / 입력축 (R.P.M)
17501460115087058040030020010050
SH8M G190(B)
입력축 kW10.556.665.274.02.731.911.451.020.520.27
입력 토르크 (kgf·m)
4.324.364.384.44.494.564.614.874.965.15
출력 토르크 (kgf·m)10.810.910.9511.011.2311.411.5212.1712.412.87*Gear Ratio (3:1)
Performance Matrix
형번 / 입력축 (R.P.M)
17501460115087058040030020010050
SH8M G190(B)
입력축 kW6.015.064.073.092.091.541.120.760.390.2
입력 토르크 (kgf·m)
3.283.313.383.43.453.53.583.643.743.82
출력 토르크 (kgf·m)9.849.9310.1410.210.3510.510.7410.9211.2211.46


*클릭시 확대하여 보실 수 있습니다.

*기본형(A), 감속형(B)의 외형은 동일합니다.